Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Brójce w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brójce

Brójce, gmina w województwie łódzkim, powiat łódzki wschodni.

Powierzchnia gminy Brójce wynosi 70 km2, zajmuje 1959 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Brójce zamieszkuje 6 761 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1392 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Brójce wynosi 98, jest 796 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brójce. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brójce prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brójce.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brójce: 701959
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brójce: 0,121499
Lesistość w % w gminie Brójce: 6,32166
Ludność na 1 km2 w gminie Brójce: 98796
Liczba ludności ogółem w gminie Brójce: 6 7611392
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brójce: 13,3109
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brójce: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brójce: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brójce: 10,22-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brójce: 70,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brójce: 111458
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brójce: 4,9760
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Brójce: 80,1-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brójce: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brójce: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brójce: 940,1461
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brójce: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brójce: 338,01101
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brójce: 108,6151
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brójce: 7,1132
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brójce: 2281621
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brójce: 3 782-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brójce: 4 253-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brójce: 4 620-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brójce: 96,9709
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brójce: 0,02348
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brójce: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brójce: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brójce: 96,9626
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brójce: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla gminy Brójce jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brójce, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brójce. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.