Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Brójce  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Brójce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Brójce.

Mapa Geoportal Brójce
Mapa z granicą gminy Brójce

Dane urzędu

Urząd Gminy BrójceBrójce 39Brójce, 95-006

Tel: 42 2950111

Fax: 42 2950133

Elektroniczna skrzynka podawcza: /tvgc5879bi/SkrytkaESP

E-mail: urzadgminy@brojce.pl

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Brójce: 1006032

Witryna: www.brojce.pl

Władze lokalne: Wójt Radosław Agaciakurzadgminy@brojce.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Brójec

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Brójce to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Brójce na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Brójec, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Brójec, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Brójec

Gmina Brójce w liczbach

Powierzchnia gminy Brójce*

70 km2

1959 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Brójce*

6 761 mieszkańców

1392 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Brójce*

98 mieszkańców na km2

796 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Brójce

Geoportal Brójce prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Brójce, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Brójce.

Dostęp do danych Geoportalu Brójce

Jak powstał Geoportal gminy Brójce?

Geoportal Brójce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Brójce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Brójce.

Geoportal Brójce umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Brójce oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Brójce, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Brójce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Brójce?

Informacje na Geoportalu Brójce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Brójce?

Korzyści z Geoportalu Brójce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Brójce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Brójce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Brójce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Brójcach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Brójec zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Brójce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Brójce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Brójce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Brójec możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Brójec. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Brójce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Brójce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Brójcach.

  Geoportal gminy Brójce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Brójce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Brójcach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Brójce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Brójcach.

  W Geoportalu Brójce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Brójce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Brójcach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Brójce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Brójce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Brójce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Brójce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Brójce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Brójce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Brójce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Brójce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Brójcach. W Geoportalu gminy Brójce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Brójcach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Brójce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Brójce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Brójce.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Brójce, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Brójce. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Brójce.

 • Zabytki w gminie Brójce

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Brójce. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Brójce oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Brójce.

 • Informacje o wyborach w gminie Brójce

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Brójce. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Brójce i wiele istotnych informacji.

Geoportal Brójce dla mieszkańców

Geoportal Brójce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Brójce. Na mapie Brójec sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Brójce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Brójce. Korzystając z map Geoportalu gminy Brójce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Brójce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Brójce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Brójce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować